Kdo si myslí, že lidé jsou jedinou rasou, jež chodí na zemi, pak se pořádně plete. Zlý či dobrý, i jim dělá společnost mnoho tajuplného a na konci sedmnáctého století ještě nepoznaného.

 

O kom že se hovoří?

Banshee

Pro někoho mytologická bytost z irských a skotských pověstí, pro jiné? Skutečnost. Jen málo se ví o tomto záhadami obestřeném druhu tajuplných bytostí, všechny informace však vedou ke společnému bodu: Dívka či žena, jejíž smrt zapříčinily hluboké vody v lese, zvěstovatelka něčí smrti. Někteří věří, že jsou banshee zatrpklí duchové, kteří nemohou najít klidu, jiní pochybují o jejich existenci. Co je tedy pravdou?


Banshee se může stát každá mladá žena či dívka, bez ohledu na předchozí rasu, která si sáhla na život a stala se obětí náručí smrti v hlubinách vod a lesů salemských. Na jejím původu nezáleží, avšak mezi pověrčivým lidem se vedou řeči, že těmto křehkým ženám za života někdo zlomil srdce a ony si raději vzaly život, než aby musely snášet bolest. Jiní tvrdí, že raději obětovaly vlastní život na záchranu svého milovaného. Co je na tom pravdy, to nikdo neví, neboť nikdo nemá odvahu se zeptat. Důvod? Jednoduchý.

 

Banshee se přes den chovají jako normální lidé ve své běžné činnosti. Chodí ven, pracují, setkávají se s rodinou, přáteli, známými. Vynikají výraznější pobledlostí a slabší fyzickou zdatností, rychleji se unaví při větší aktivitě. Jejich kůže vyzařuje chlad nejen na pohled ale i na dotek. Často v noci nemohou spát, neboť je pronásledují zlé sny spojené s předtuchami o něčí blízké smrti. Tu zvěstují svým uši drásajícím křikem. Tato nepříjemná zkušenost je nutí bloudit po lesích a vyhledávat klid zurčící vody nebo ševelení listů v korunách stromů za nočního vánku. Přímé měsíční světlo dokáže odhalit pravdu - zprůhlední je, jejich forma se stává nehmotnou.

Banshee si svoji smrt nepamatují, proto jejich tělo zůstává za dne ve hmotné podobě, ale za nocí je mohou provázet vzpomínky na strastiplný konec. Uklidňuje je přítomnost lesa a hřbitov, instinktivně se drží dál od centra dění. Přesto nezapomínají, co je bavilo - tanec, zpěv, přinášení radosti. Pokud však dojde na lásku, nesou jakýsi vnitřní pocit viny - jako by je cosi varovalo, aby si nezahrávaly. Přesto jí většinou propadnou náhle a nečekaně. Čím hlubší se jejich láska stává, tím více si začínají vybavovat vzpomínky na smrt a důvody, které je vedly k zatracení vlastního života - tím rychleji začnou vytrácet a slábnout. Není známo, že by se dožívaly příliš vysokého věku.

Schopnosti

Médium

Základní:

 • Nadpozemské kvílení hlásící blízkou smrt

 • Vize

Bonusové:

 • Rozpoznání banshee

 • Komunikace s duchy

 • Vyvolání duchů

 • Navštěvování snů

 • Procházení vzpomínkami

​​

Max 2 schopnosti navíc

Manipulátorka

Základní:

 • Nadpozemské kvílení hlásící blízkou smrt

 • Hypnotický pohled

Bonusové:

 • Manipulace hlasem

 • Čtení myšlenek

 • Manipulace se sny

 • Ovládnutí zvířecí mysli [jedno zvíře]

 • Posednutí lidské bytosti

​​

Max 2 schopnosti navíc

Empatička

Základní:

 • Nadpozemské kvílení hlásící blízkou smrt

 • Empatie

Bonusové:

 • Manipulace s emocemi

 • Odstraňování kleteb

 • Výroba ochranných talismanů

 • Obnova vzpomínek

 • Léčitelství

​​

Max 2 schopnosti navíc

Slabiny

 • Prokleté předměty/artefakty

 • Exorcismus

 • Pohřbení na vysvěcené půdě

 • Zničení těla

Čarodějnice

Povahou jsou čarodějnice nestabilní a odlišné, ačkoliv i zde je lze škatulkovat do určitých typů, které jsou známé - přírodní a temné.

Přírodní čarodějnice, též nazývané čarodějky, elementalistky, léčitelky nebo bylinkářky, se snaží přiblížit iluzi lidství. Své schopnosti neumí dobře skrývat, snaží se pomoci lidem v nouzi, chudým a zraněným, často se tak stávají oběťmi honů, neboť se neumí bránit, příčí se jim pozvednout ruku proti člověku. Jejich moc pramení z darů přírody. Povaha je nutí držet se dál od center dění, většinou si hledají opuštěná místa v přírodě, kam se uchylují. Bývají milé, velmi nápomocné, myslí předně na ostatní než-li na sebe, nikdy se neupřednostňují a raději přijmou vinu i za někoho jiného.

Temné čarodějnice nemusí být nutně zlé, pouze využívají moc, která má do přírodní hodně daleko. Povětšinou se jedná o nekromanty, návštěvníky snů neboli snovače a psychokinetiky. Horší variantou jsou okultisti, manipultátoři a cizopasníci. Jejich schopnosti bývají destruktivního rázu, snadno protivníka přivedou na práh šílenství a ještě ho popostrčí, aby se nemohl vrátit nazpět. Kruté čarodějnice využívají nočních sabatů, při kterých upevňují svou moc, nezřídka kdy při rituálech prolévají krev obětí - povětšinou dětí, chlapců a mužů, s nimiž ještě před malou chvílí obcovaly.

Temné čarodějnice dokáží lépe zakrýt svou moc než-li přírodní. Se svým darem musí žít, ač ho nevyužívají, zbavit se ho nelze. Toto pravidlo neplatí pouze pro schopnosti získané darem od démona, ten je může abilit zbavit. Většina čarodějek se nedožije vysokého věku, v jejich mládí, kdy se schopnosti rozvíjejí, se stávají extrémně nebezpečnými a často končí před soudem a na popravišti. Často se spolčují v covenech, kde se pokouší ovládnout získané schopnosti. Coveny automaticky pomáhají udržet schopnosti pod kontrolou.

Přirozený strach mají z míst, kde se vyskytují duchovní. Jen málokterá čarodějnice si troufne vejít do kostela nebo na vysvěcenou půdu, ačkoliv takovéto území v Nové Anglii prakticky neexistuje. Taktéž se vyhýbají zrcadlům, které odhalují jejich hříšné, zkažené já - to však platí pouze pro ty čarodějnice, které získaly schopnosti od démona výměnou za svou duši.

Schopnosti

Nekromant

Základní:

 • Oživení zvířecího těla

 • Oživení lidského těla

 • Navrácení duše

Bonusové:

 • Vyvolávání duchů

 • Komunikace s duchy

 • Výměna duší

 • Posmrtné vykoupení duše

​​

Max 1 bonusová schopnost navíc

Snovač

Základní:

 • Navštěvování snů

 • Ovládání snů

 • Uvěznění ve snu

Bonusové:

 • Tvoření nočních můr

 • Vytváření halucinací

 • Předpovídání budoucnosti

 • Chronokineze

​​

Max 1 bonusová schopnost navíc

Psychokinetik

Základní:

 • Telepatie

 • Čtení myšlenek

 • Telekineze

Bonusové:

 • Kinetický výbuch

 • Jasnovidectví

 • Psychometrie

 • Bilokace

​​

Max 1 bonusová schopnost navíc

Okultista

Základní:

 • Voodoo

 • Tvorba kleteb

 • Rituální obětování

Bonusové:

 • Tvorba nemocí

 • Měnění podoby

 • Obchodování s démony

 • Prokletí předmětu

​​

Max 1 bonusová schopnost navíc

Manipulátor

Základní:

 • Manipulace mysli zvířecí/lidské

 • Manipulace těla - zvířecí/lidské

 • Manipulace emocí

Bonusové:

 • Podmanění si prokletého tvora

 • Uhranutí

 • Zhmotnění fóbie

 • Zlomení duše

​​

Max 1 bonusová schopnost navíc

Cizopasník

Základní:

 • Vysávání životní energie

 • Vysávání pozitivních pocitů

 • Zlomení duše

Bonusové:

 • Spoutání démona

 • Posednutí

 • Vytvoření relikvie

 • Výměna těl

​​

Max 1 bonusová schopnost navíc

Ohnivý elementál

Základní:

 • Pyrokineze

 • Lumokineze

 • Thermokineze

Bonusové:

 • Rozpoznání démonů

 • Geokineze

 • Elektrokineze

 • Navýšení fyzické síly

​​

Max 1 bonusová schopnost navíc

Léčitel

Základní:

 • Léčitelství

 • Regenerace

 • Znalost bylin a jedů

Bonusové:

 • Výroba talismanů/lektvarů

 • Zrušení kletby

 • Empatie

 • Postkognice

​​

Max 2 bonusové schopnosti navíc

Vzdušný elementál

Základní:

 • Aerokineze

 • Atmokineze

 • Telekineze

Bonusové:

 • Animakineze

 • Hydrokineze

 • Měnění podoby

 • Odhmotnění se

​​

Max 1 bonusová schopnost navíc

Slabiny

 • Prokleté předměty/artefakty

 • Zbraně Lovců

 • Démoni

 • Lovci

 • Vlkodlaci

 • Upálení/Uhoření

 • Zranění neslučitelná se životem

 • Utonutí

 • Oběšení

 • Nemoci

Démoni

Mocné entity neznámého věku a síly, přivolané na Zemi v lidské chamtivosti a touze po moci a ovládnutí světa. O původu démonů se toho příliš mnoho neví, sami zůstávají tajemní a své příběhy si značně přikrášlují. Jedno je však jisté - zahrávat si s nimi vás bude stát život.

Bible tvrdí, že se jedná o zlé bytosti stvořené Luciferem s příchodem Pekla, entity bez duše a svědomí, jejichž posláním je vytváření chaosu, ničit lidské sny, křivit jejich osobnost k obrazu svému a trestat za opovážlivost si hrát na bohy. V mnohém by se shodli, pokývali by hlavou a dodali pár nepodstatných detailů o libování si v lidské krvi a podobně. Sami na bestseller prodávaný jménem Boha dvakrát nevěří, anděly (ač se s nimi mohli setkat) považují za báchorku a bez jediného uzardění ve tváři si stojí za svou neporazitelností, pyšní na svůj původ, moc i nezranitelnost.


Démoni jsou zmaterializovaná špatnost, zkaženost lidské duše. Definují se jako jejich hříchy a zosobňují špatné lidské vlastnosti. Jejich přirozená podoba nevlastní žádné hmotné tělo, dokáží se však přizpůsobit a buď si ho vytvořit nebo posednout nějakou osobu, záleží na síle konkrétního démona. Do jakéhosi viditelného skupenství se dostanou vyvoláním prostřednictvím čarodějnického sabatu prostřednictvím obětiny, neboť není lehkou záležitostí, aby i nějakého slabšího démona přivolala jedna čarodějka bez přípravy, ač se to stává, natož pak některého z těch skutečně mocných. Často je pak tento sabat rozprášen rukou démona jakožto trest za opovážlivost ho zkusit spoutat na zemi a dokonce mu poroučet. Někteří, čas od času, hrají jejich hru, plní přání, ale to je tak vše. Časem každého přestane bavit hrát si na úlisného služebníčka.

 

Pro jejich vyvolání je třeba darovat temnotám nevinnou oběť, často se jedná o nenarozené či čerstvě narozené dítě nebo nevinnou pannu, jejichž tělo démon poté někdy posedne, pokud se mu zlíbí. Jindy se krev nevinných prolévá při rituálech plných sexu.


Jsou nejmocnější bytostí, jaká se může po světě pohybovat, bývají nepřizpůsobiví svému okolí, nerozumí lidské povaze jako takové, pouze špatným vlastnostem, čas pro ně nehraje žádnou roli. Umí být neskutečně trpěliví, rádi si zahrávají s lidskými životy, pokouší a trestají.

Schopnosti

Hříšník

Základní:

 • Manipulace pomocí doteku - hřích

 • Jasnovidectví

 • Svázání se s tělem zvířete / předmětem

 • Regenerace

 • Síla

Bonusové:

 • Čtení myšlenek

 • Vyvolání živých halucinací

 • Zhmotnění fóbií

​​

Max 1 bonusová schopnost navíc

Vyjednavač

Základní:

 • Uzavírání smluv

 • Poskytnutí schopností lidem/čarodějnicím

 • Plnění jakéhokoliv přání

 • Regenerace

 • Síla

Bonusové:

 • Požírání duší

 • Měnění podoby

 • Teleportace pomocí stínů

​​

Max 1 bonusová schopnost navíc

Popravčí

Základní:

 • Vyvolání bolesti dotekem

 • Tvorba nemocí

 • Zničení duše

 • Regenerace

 • Síla

Bonusové:

 • Požírání duší

 • Vysávání pozitivních pocitů

 • Prokletí

​​

Max 1 bonusová schopnost navíc

Slabiny

 • Svázání s předmětem

 • Exorcismus

 • Svěcená voda

 • Chátrání posednutého těla

 • Lovecké zbraně

Ghúlové

Porušení pravidel přirozeného řádu v přírodě, obelhání smrti, zahrávání si s temnými silami. Ghúl je výsledkem temné magie, jež dokázala přivést duši zemřelého člověka zpět do jeho těla, avšak s velmi bolestnými následky. Osobnost se pokřiví násilným návratem na zemi, vnímání se o něco otupí, reakce se často zpomalí následkem nepřirozeného zásahu magie do lidského těla. Jediné, co roste, je hlad. Hlad a touha po lidském masu, zvrácená to cena za pokus hrát si na boha. Čím hladovější ghúl je, tím agresivnější jsou jeho odezvy na cokoliv. Je schopný v záchvatu tohoto sžíravého pocitu odstrčit do kouta zbytky své osobnosti i svědomí, a ublížit komukoliv, včetně člena vlastní rodiny. Nejvíce si pochutnávají na srdci, mozku a morku z kostí. Chvíli si vystačí i se zvířecím masem ale nakonec se vždy ozve touha po lidském. Dlouhou dobu dokáží přežívat i na mrtvolách, pod rouškou noci klopýtají k hřbitovu, odkud vyhrabávají zbytky rozpadajících se těl.


Ghúlem se může stát mrtvola jakékoliv rasy, stačí ji pouze oživit čarodějnicí se schopností navrácení duše do těla. Tělo však po smrti musí zůstat v celku, jinak není oživení možné, při větším poškození schránky s pokusem o návrat duše do těla je možné, že se dotyčná čarodějka sama omylem zabije. Oživený tvor je ke vzkřísiteli poté připoután neviditelným poutem a i přes možnost získání jiného "pána" je jeho Stvořitelem právě dotyčná čarodějnice, jež ho přivedla zpátky k životu.

 

K tomuto člověku ho pak vede silná náklonnost, někdy prohloubena až v lásku, vyhledává jeho společnost a je schopný se pro jeho záchranu i obětovat. Dokáží jednat samostatně a racionálně, nejsou pouze poslušnými mazlíčky. S menšími odchylkami si uchovají svoji původní osobnost, ale některé prvky chování a vlastnosti se vytratí. Nejhorší je pro ně přízračné měsíční světlo - čím plnější se měsíc stává, tím viditelnější je jejich pravá podoba. Pod dotekem luny je možné vidět jejich skutečnou rozpadající se tvář, maso rozežírané červy, odhalené kosti - jejich pravou podstatu.

Schopnosti

Predátor

Základní:

 • Nadlidská síla

 • Necítění bolesti

 • Regenerace tkáně při krmení

 • Odolnost vůči magii

Bonusové:

 • Rychlost

 • Boj na blízko

 • Jed v krvi

​​

Max 1 bonusová schopnost navíc

Ochránce

Základní:

 • Necítění bolesti

 • Regenerace

 • Odolnost vůči magii

 • Odolnost vůči čtení myšlenek

Bonusové:

 • Přebírání vzpomínek a pocitů při krmení

 • Přebírání základních schopností při krmení

 • Hypnotický pohled

​​

Max 1 bonusová schopnost navíc

Slabiny

 • Oheň

 • Stísněné prostory

 • Useknutí hlavy

 • Zničení tělesné schránky

 • Hladovění

 • Exorcismus

 • Usmrcení nekromanta, který vzkřísil ghúla

 • Světlo

Lidé

Jelikož se nacházíme letech po roce 1690, můžeme narazit hlavně na kolonizátory z Evropy, především britského původu, otroky s africkými či smíšenými kořeny a nebo indiánské kmeny, jenž noví obyvatelé Ameriky poctivě vytlačují z jejich domovů. Do Nové Anglie přijíždělo z ciziny i mnoho dalších obyvatel jednotlivých evropských území - Francouzi, Španělé, Holanďani, ale i potomci dávných Vikingů, kteří naštěstí netoužili plenit nová území, jako spíše začít nový život, což břeh nového světadílu poskytoval.

 

Můžete se tedy stát obyčejným občanem, co od rána do večera dře na poli, výše postaveným představitelem města, jehož radám naslouchá téměř celý Salem, Boston, Jamestown či New York, zmocněncem církve, otrokem či indiánem, nebo dokonce samozvaným lovcem, který se po nocích snaží vymýtit ono zlo neurčitého původu. Je to jen na vás, co si vyberete ale vězte, že lidská rasa neovládá žádnou nadpřirozenou schopnost, pouze cit pro zvláštní jevy! Naproti tomu se mohou vyznat v bylinkách, základním léčitelství nebo boji se střelnou zbraní nebo beze zbraně.


Salem 17. století však neobsadili pouze puritánští anglikáni, černí otroci nebo původní Američané. Do Salemu se dostalo i mnoho lidí ze současnosti, z jednadvacátého století. Může za to turistické centrum, ve které se Salem proměnil v pozdějších letech dvacátého století, a lidská zvědavost, s níž probádávají les v touze nalézt pozůstatky z dob honů na čarodějnice. První příchozí se do tohoto města, obestřeného krvavou historií, dostali už přibližně před deseti lety. Že se mlhou ocitají na místě, odkud není úniku? To pochopí až když je příliš pozdě.

Lidé jsou od přírody velmi zvídaví tvorové, rádi vše zkouší a snaží se všemu přijít na kloub. Mnohdy ovšem zapomínají, jak křehcí vlastně mohou být a jak snadno se zraní. Či jsou dokonce zničeni jinými rasami. Ke konci 17. století se stalo dost obyvatel pověrčivými díky církevním zátahům proti takzvaným čarodějnicím. Nikdo z nich pořádně netušil, že rasy z pohádek a babských povídaček skutečně existují - od démony přes vlkodlaky až po samotné oživlé mrtvoly, které se budou chtít dostat k lidskému masu a kostem.

Schopnosti

Bojovník

Základní:

 • Boj beze zbraně

 • Instinkt

 • Tvorba pastí

Bonusové:

 • Boj na blízko

 • Střelba

 • Lov

 • Stopování

​​

Max 1 bonusová schopnost navíc

Bylinkář

Základní:

 • Empatie

 • Znalost bylin

 • Znalost jedů

Bonusové:

 • Léčiteství

 • Výroba mastí/odvarů

 • Tvorba pastí

 • Orientace

​​

Max 1 bonusová schopnost navíc

Prorok

Základní:

 • Vycítění nadpřirozených tvorů

 • Vycítění prokletých předmětů

 • Znalost jazyků

Bonusové:

 • Exorcismus

 • Církevní rituály

 • Mučení

 • Svěcení vody

​​

Max 1 bonusová schopnost navíc

Slabiny

 • Prokleté předměty/artefakty

 • Zbraně Lovců

 • Zbraně lidí

 • Nemoci

 • Lidé

 • Démoni

 • Lovci

 • Vlkodlaci

 • Ghúlové

 • Čarodějnice

 • Upálení/Uhoření

 • Zranění neslučitelná se životem

 • Utonutí

 • Oběšení

 • Jiné

Lovci

Ostřílení bojovníci se srdcem věrným představě světa očištěného od všeho temného - tak se o lovcích šušká mezi lidem. Vždy oděni do tmavých odstínů, s arzenálem zbraní při ruce, aby kdykoliv mohli zneškodnit čarodějnickou mrchu nebo démona, který se jim rozhodl postavit do cesty. Nelítostní, nemilosrdní, chladní, trpěliví... Je tolik způsobů, jimiž by se mohli vojáci lidu nazývat, přesto je žádné nevystihuje tak dokonale, aby se cítili hrdí. Přeci jen jejich život je všudypřítomně ohrožen.

Způsob jejich života je většinou přivádí do celoživotního osamění až na pár chvilek povyražení, jimiž si kompenzují poněkud tvrdý celibát, do něhož se sami uvrhli. Jen těžko najdete lovce se ženou a dětmi na krku. Kdo by si troufl ohrožovat rodinu a předhodit ji vlkům napospas? Valná většina lovců se tak spokojí s krátkými úlety, na které velmi rychle zapomínají. Jen málokdo si zkusí okovy manželství a pokud? Pak v devadesáti pěti procentech ze sta to nedopadne dobře. Zatímco v lásce a citech celkově se jedná o velmi nestálé partnery, jeden na druhého v loveckých organizacích se mohou spolehnout. Loví zásadně ve skupinách či dvojicích - v těch se neoslovují jmény, ale tituly "Bratře" či "Sestro". Jejich smýšlení je systematické a díky tvrdému výcviku trvajícímu několik let (někdy až desítky let) svou osekanou mluvou a chováním jen málokdy zapadnou do společnosti.

Na rozdíl od běžných lidí mají k dispozici větší rozsah dovedností podpořený zkouškou, při které získají schopnosti takřka rovnocenné s tvory, proti nimž každý den bojují. Zkušené jedince takřka nic nezaskočí, nováčci ale mohou chybovat. Stejně jako normální lidé se nedožívají vysokého věku, naopak umírají velmi mladí a jen několik vyvolených se dožije pokročilého stáří - obvykle ti, kteří odejdou do předčasného důchodu a raději se věnují výuce a nebo zastávají post v radě. Jediná známá lovecká organizace v Anglii je Kongregace sv. Huberta, kde jsou lovci vycvičeni a postupují zkoušku.

Schopnosti

Bojovník

Základní:

 • Boj beze zbraně

 • Boj se zbraní - na blízko/na dálku

 • Odolnost

Bonusové:

 • Střelba

 • Síla

 • Vytrvalost

 • Stopování

 • Instinkt

 • Předvídání úmyslů

 • Zesílené smysly

​​

Max 3 bonusové schopnost navíc

Ochránce

Základní:

 • Regenerace

 • Léčitelství

 • Boj se zbraní - na blízko/na dálku

Bonusové:

 • Čtení myšlenek

 • Empatie

 • Instinkt

 • Manipulace emocí

 • Vytváření pastí

 • Orientace

 • Detekce lži

​​

Max 3 bonusové schopnost navíc

Assassin

Základní:

 • Obratnost

 • Předvídání úmyslů

 • Boj se zbraní - na blízko/na dálku

Bonusové:

 • Maskování

 • Otupení smyslů

 • Otevírání zámků

 • Krádež

 • Vidění ve tmě

 • Rychlost

 • Znalost jedů

​​

Max 3 bonusové schopnost navíc

Knihovník

Základní:

 • Lingvistika

 • Kryptografie

 • Exorcismus

Bonusové:

 • Znalost bylin a jedů

 • Znalost bestií

 • Léčitelství

 • Znalost rituálů

 • Orientace v mapách/místopis

 • Uchovávání loveckých tajemství

 • Vnímání nadpřirozena

Max 3 bonusové schopnost navíc

Tvůrce

Základní:

 • Výroba loveckých zbraní

 • Boj se zbraní - na blízko/na dálku

 • Kovářství

Bonusové:

 • Boj beze zbraně

 • Odolnost

 • Výroba artefaktů

 • Pyrokineze

 • Vytrvalost

 • Výroba loveckých pastí

 • Síla

​​

Max 3 bonusové schopnost navíc

Slabiny

 • Prokleté předměty/artefakty

 • Zbraně Lovců

 • Démoni

 • Čarodějnice

 • Vlkodlaci

 • Nemoci

 • Rituální kletby

 • Zranění neslučitelná se životem

Měňavci

Snem každého indiánského válečníka na půdě Nové Anglie bylo získat sílu určitého zvířete, jež by jim pomohlo v bojích, ochraně vesnice či kmene nebo za účelem svržení svých nepřátel. Šamanské zkazky z různých koutů země dokládaly možnost získat sílu i podobu zvířete prostřednictvím rituálu, při němž získá dotyčný určité schopnosti, které mu mají pomáhat na cestě životem. Mnoho z těchto kmenů stále věří ve slova starších a při dovršení určitého věku nechávají své muže (někdy i ženy) podstupovat bolestný rituál.


Měňavec se dá označit za napůl člověka, napůl kterékoliv zvíře, jehož schopnosti a výhody získá prostřednictvím magického rituálu. Též se však může jednat o kletbu a tím tedy i překážku. Šamani tvrdí, že je k tomu zapotřebí pozřít o určité fázi luny srdce tvora, jehož sílu chce druhý získat, umýt se jeho krví a tři dny poté hladovět. Co je na tom pravdy, to nikdo neví, přesto se zdá, že tento druh spojení mezi člověkem a zvířetem funguje. Muži z původních indiánských kmenů si už jistou dobu předtím vyhlížejí zvíře, jehož sílu touží získat, někdy se tento vzájemný vztah prohlubuje.

 

Co se proklínání týče, je jisté, že je zapotřebí pramen vlasů a osobní věc nebo alespoň její část a samozřejmě tvor, do jehož podoby má být uvrhnut. Tohoto druhu umění jsou schopné pouze voodoo čarodějnice, které využívají proklínání ostatních ke zbavení se nepřátel. Prokletý obvykle trpí daleko víc při přeměně, a není výjimkou, že jednoho dne zvířecí mysl, do této chvíle odstrčená, by mohla ovládnout lidskou část a člověk by nakonec zůstal uvězněn napořád ve zvířecím těle.

I proto, krom získání intenzivnějšího smyslového vnímání, jako je sluch, čich nebo zrak, se mu dostává i možnosti libovolně se během kterékoliv doby přeměnit na zvíře, jenž bylo součástí rituálu či prokletí. Svou schopností metamorfózy tak není limitován pouze na úplněk, jak je tomu u vlkodlaků, ale časté měnění lidské fáze za zvířecí schránku ho vyčerpává, navíc může snadno onemocnět, neboť dotyčný zůstává nahý. Nelze se však přeměňovat na jakýkoliv typ zvířete, musí být místní, nikoliv exotické. Stejně jako u vlkodlaků se jedná o velmi bolestivý zážitek, neboť jsou kosti přetvarovány do požadovaného tvaru zvířete a proměna chvíli trvá. Též se nejedná o virové onemocnění, nelze tuto schopnost přenášet ani kousnutím nebo skrz těhotenství, geneticky se nepřenáší. Je však možnost, že pokousaný člověk může umřít na zánět, vzteklinu, či cokoliv jiného, co ve své zvířecí podobě [popřípadě lidské, bude-li trpět horečkou nebo jinou podobnou nemocí] přenese na svou oběť. U kožoměnců byly klasifikovány dva stavy proměny - kompletní a poloviční, neboť někdy se kletba či kouzlo nevydaří nebo není dotyčný dost silný na to, aby celistvou proměnu přežil. Tudíž je možné, že se při procházce lesem setkáte s tvorem, jež vám z části bude připomínat zvíře nebo monstrum z bájí.

Schopnosti

Dravec

Základní:

 • Přeměna na létavce

 • Zesílený smysl [zrak/sluch]

 • Rychlost

Bonusové:

 • Instinkt

 • Empatie

 • Vnímání aury

 • Léčitelství

 • Telepatie

 • Čtení myšlenek

 • Boj z dálky

 • Ovládnutí zvířecí mysli stejného druhu

Max 3 bonusové schopnost navíc

Šelma

Základní:

 • Přeměna na šelmu

 • Zesílený smysl [zrak/sluch/čich]

 • Síla

Bonusové:

 • Instinkt

 • Empatie

 • Vnímání aury

 • Regenerace

 • Boj na blízko

 • Znalost jedů a bylin

 • Vidění duchů

 • Ovládnutí zvířecí mysli stejného druhu

Max 3 bonusové schopnost navíc

Slabiny

 • Hluk

 • Světlo

 • Zápach

 • Vyčerpání po přeměně

 • Oheň

 • Utonutí

 • Prokleté předměty/artefakty

 • Zbraně Lovců

 • Zbraně lidí

 • Démoni

 • Lovci

 • Čarodějnice

 • Vlkodlaci

 • Ghúlové

 • Lidé

 • Pasti

 • Zranění neslučitelná se životem

 • Nemoci

Vlkodlaci

Vlkodlak je bájnou bytostí, jíž nejvíce obestírá mlha neznáma. Jedná se o člověka schopného měnit tělesnou strukturu a přeskupit kosti tak, že připomíná lítou bytost ne nepodobnou vlkovi. Na rozdíl však od současného pojetí, tito dokáží stát na zadních nohách, pohybovat se jako lidé a svou stavbou těla tak často i zdivočelého člověka připomínají. Mohou mluvit,  komunikovat jako normální člověk, avšak s jistými obtížemi, proto je takřka nemožné potvrdit tuto informaci. Hlas mají hrdelní s vrčivým nádechem a špatně artikulují, obvykle jim z tlamy vyznívá jen jakýsi podivný vrčivý zvuk.

 

Vlkodlakem se nelze narodit, jedná se o prokletí, jež nakazilo lidské tělo a pozměnilo ho k nepoznání. Tito nakažení se nedokáží přeměňovat jak se jim zachce, ale pouze za úplňku, kdy dle báchorek odhaluje měsíční světlo jejich pravou podobu. Transformace je však velmi bolestivý proces. Kosti se přeskupují, lámou, protahují. Zvláště první proměna bývá takříkajíc tou nejhorší, ačkoliv ani ty další nejsou žádnou procházkou růžovým sadem. Mnoho vlkodlaků se snaží s touto bolestí bojovat, což však v mnoha případech vedlo k jejich smrti - selhání organismu na naprosté vyčerpání.

Je však možnost tento "dar" předat dál. Pokud nakažený vlkodlačím prokletím přenese dostatečnou dávku "jedu", tedy své sliny či krev do těla oběti, pak je možná přeměna za předpokladu, že dotyčný nezahyne na vyčerpání při bolestivém procesu, kdy jsou jeho krvinky ničeny a transformovány na vlčí. Takový člověk musel být vlkodlakem několikanásobně podrápaný nebo pokousaný a to i v lidské podobě - často se tak stává během sexu v nevěstinci, bohužel u žen je nižší procento přežití. Novinkou je možnost nechat krev vpíchnout do žil pomocí transfuze - nástup horeček je rychlejší, tělo se trápí kratší dobu okolo 5 dnů. Při 'klasickém útoku' vlkodlakem trvá přeměna až 14 dnů. Je možné se nakazit i při čištění rány, když se krev nakaženého smísí s krví člověka. Pokud se tak stane čarodějnici, přichází o svou moc a je malé procento šance, že přežije bolestivou přeměnu.

Pokud zdárně přeměnu přežije a dokonce otěhotní, pak je zde stoprocentní riziko potratu, neboť přeskupení kostí během úplňkové transformace plod ve vývoji zabije. Tuto ztrátu dokáží zastavit jen extrémně silné lektvary od čarodějnic, které proměnu potlačí. Navzdory samotářství se dokáží družit mezi sebou. Toto se obzvláště vztahuje na nositele vlkodlačího prokletí a na oběti, na které kletbu přenesl. Ti pak tvoří partnerství vztahem druh-družka, což zmírňuje bolest při proměně, kdy se sice mohou napadnout, nikdy ne však natolik, aby druhému ublížili, ale taktéž i v lidské formě. Jejich emoce ve vztahu jsou značně zesílené a často tak přirovnávané k 'italské domácnosti'. Při velkém rozrušení se jim mění barva očí a hlas prohlubuje.

 

Dodnes jsou známé pouze tři způsoby, jak přijít k vlkodlačímu prokletí: útokem vlkodlaka, ať již v jeho přeměněné formě, kdy přežily jen velmi nízké procento atakovaných, nebo při kontaktu s jeho krví, či vyřčením kletby z úst čarodějnice s provedením rituálního kouzla. Třetí varianta se jeví jako méně bolestivá, alespoň z počátku - nástup připomíná obyčejnou chřipku, oběť pociťuje mírné závratě a bolesti hlavy. Teprve třetí noc od pronesení magické formule se jeho těle skutečně pere s kletbou. Zde je poměrně vysoká šance na přežití, tedy podstatně vyšší než u přenesení kletby do těla pomocí rány. Vše se od té doby vrátí do normálu až do prvního úplňku, kdy dotyčný podstupuje první přeměnu. Pokud je kletba pronesena v odhadu 5 dnů od úplňku, dotyčný se promění až o úplňku následujícím.

Schopnosti

Alfa

Základní:

 • Síla

 • Otupení smyslů

 • Boj beze zbraně

Bonusové:

 • Telepatie

 • Odolnost vůči magii

 • Regenerace

 • Detekce lži

 • Vytrvalost

​​

Max 2 bonusové schopnosti navíc

Lovec

Základní:

 • Vytrvalost

 • Síla

 • Stopování

Bonusové:

 • Boj beze zbraně

 • Rychlost

 • Vidění očima vlků

 • Citlivý sluch

 • Obratnost

​​

Max 2 bonusové schopnosti navíc

Bojovník

Základní:

 • Síla

 • Boj beze zbraně

 • Necítění bolesti

Bonusové:

 • Předvídání úmyslů

 • Regenerace

 • Čtení myšlenek

 • Vytrvalost

 • Odolnost

​​

Max 2 bonusové schopnosti navíc

Omega

Základní:

 • Kotva

 • Empatie

 • Instinkt

Bonusové:

 • Komunikace s duchy

 • Postkognice

 • Vidění aury

 • Manipulace se vzpomínkami

 • Přenesení bolesti

​​

Max 2 bonusové schopnosti navíc

Ochránce

Základní:

 • Instinkt

 • Regenerace

 • Léčení

Bonusové:

 • Znalost bylin a jedů

 • Rychlost

 • Bezbolestná přeměna

 • Otupení smyslů

 • Detekce lži

​​

Max 2 bonusové schopnosti navíc

Slabiny

 • Stříbro v krvi / mase

 • Vlčí oměj

 • Zbraně Lovců

 • Lovci

 • Démoni

 • Čarodějnice

 • Upálení/Uhoření

 • Utopení

 • Zranění neslučitelná se životem

 • Prokleté předměty

Chrliči

Sochy, které měly za úkol zpodobnit okřídlené démony, zlo, které se nachází všude po světě a může lidskou duši svést na scestí. Není tomu tak, ačkoliv tito tvorové skutečně existují, jejich definice se v mnohém odlišuje. Chrliči skutečně patří ke kamenným sochám - někteří doopravdy ztělesňují zlo, hlavně pak sedmero smrtelných hříchů, jiní naopak mohou působit vcelku všedním dojmem. Naleznout je můžete hlavně na starých budovách, kostelech nebo na hřbitově, v hrobkách i v lesích. Někteří měli chránit duše na cestě k posmrtnému životu, jiní naopak stahovali hříšníky do pekel. Do doby, než jsou přivedeni k životu prastarou démonskou magií, vyčkávají ve své původní kamenné podobě - nehybní strážci. V dokonale nehybné póze střádají energii. Snad jen jejich oči se mohou zdát býti živější než zbytek jejich těla, ale to je klam, hra světel.

 

Chrliče ožívají na požádání démona, který je vysvobodí z jejich kamenné podoby. Jsou jejich sluhové, věrní otroci a strážci, kteří mají za úkol plnit rozkazy démonů a chránit speciálně vybrané duše, s nimiž byly sepsány smlouvy. Aby došlo k naplnění kontraktu a člověk, čarodějnice či jiný tvor se nevysvobodil z pout sjednané smlouvy, stávají se jejich osobními strážci a chrání je před zlem nebo náhlým úmrtím. Pakliže by selhali a dotyčný by zesnul dříve než po vypršení platnosti smlouvy, démon by přišel o duši posilující jeho moc. Jiní chrliči se mohou snažit narušit toto pouto. Vzhledem k tomu, že chrliči jsou tvořeni kamenem, jen tak je něco nezastaví - ani vlkodlak ne, pokud by nechtěl přijít o zuby a i přes to, že jsou na sebe schopni vzít lidskou podobu, čehož rádi využívají. Ostatně jako kamenná monstra by přilákali mnoho nechtěné pozornosti. Přes den využívají iluzi, aby zakryla místa, kde jejich sochy schází. Tu běžní lidé a někteří další tvorové neprohlédnou, je však dočasná a zpravidla na přímém letním slunci se může rozplývat. Tvorové schopni identifikovat nadpřirozeno však tuší, že je něco špatně a mohou iluzi prohlédnout, v některých případech i zrušit. Je známo, že za noci jsou chrliči nejsilnější, svou silou dalece převyšují ostatní, avšak fyzicky nedosáhnou na démony. 

Na rozdíl od lidí nerozumí emocím, jejich jednání se zakládá na chladné, přímé logice a i jejich mluva je dosti přímočará. Nechápou lhaní, vytáčky, zatajování informací (krom vlastní podstaty před ostatními), ani prosté city jako jsou hněv, zoufalství, bolest nebo láska. Sami jsou chladní jako kámen. Ale jejich prokletí je právě ona závislost na podobných emocích, snaha je zkoumat, porozumět, ačkoliv jim to zpočátku není umožněno. Až časem, pokud zůstávají ve své očarované podobě dlouho, mohou začít chápat a dokonce i cítit. Všechny do jednoho přitahuje strach, jehož stopu následují. Některé ale může vábit vina nebo dokonce touha - ať už po moci, bohatství či pěkné dívce. Jejich loajalita patří především démonům, jejich rozkazy plní do posledního písmene, ale také naslouchají těm, které chrání. Pokud se však požadavek či rozkaz dostane do konfliktu se zadáním od jejich skutečného pána, pak druhou stranu neposlechnou. Existuje jen několik případů, kdy se chrlič obrátil proti démonovi, ten ho však nemilosrdně rozprášil. Jedině oni mohou chrliče znovu uzavřít do kamenné podoby, dokud ho znovu neoživí nebo jeho socha není zničena. 

Schopnosti

Sběratel

Základní:

 • Přeměna do pravé a lidské podoby

 • Iluze

 • Odolnost vůči magii

 • Rychlost

 • Kamufláž

 • Zesílené smysly [zrak/sluch]

 • Necítění bolesti

 • Čtení myšlenek

Slouží pouze démonům - hříšníkům

Hlídač

Základní:

 • Přeměna do pravé a lidské podoby

 • Iluze

 • Odolnost vůči magii​

 • Létání

 • Kamufláž

 • Empatie

 • Necítění bolesti

 • Ovládání ptactva [včetně měňavců]

Slouží pouze démonům - vyjednavačům

Hrobař

Základní:

 • Přeměna do pravé a lidské podoby

 • Iluze

 • Odolnost vůči magii​

 • Síla

 • Kamufláž

 • Hypnotický pohled

 • Necítění bolesti

 • Proměna v kámen dotekem​

Slouží pouze démonům - popravčím

Slabiny

 • Démoni

 • Zničení jejich kamenného těla / sochy

 • Hluboká voda

 • Další slabiny nejsou známé

© 2021 by Maryshka a Maerlia. Založeno již od roku 2016, obnova 2021.

Poděkování za texty patří @Maerlia, @Maryshka a @Nath

Další poděkování patří všem hráčům, ať už stávajícím nebo novým, kteří se rozhodli rozšířit náš kolektiv. Bez vaší podpory bychom zde nebyli.

Obsah blogu je zakázáno kopírovat! Jedná se o majetek hráčů a admin týmů.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now