V pekle salemském,
kde vládne tajemství,
problém za problémem
ve městě čarodějnic.


Co to děláš? Takhle kráčet
po křivolakých ulicích Salemu?
Tady není nic jiného než noc a šílenství,
a tak můžeš cítit moc prokletého města.


Přináší oběti a zpívají písně ďáblu,
slyš volání čarodějnic!
Démon je jejich pánem,
na rukou skví se čerstvá krev.
Už vidíš ta znamení?
Tak zapalte hranici s očistným ohněm
ve stínech ďáblova města.

ÚVODNÍ STRÁNK.png
DISCORD 2-2.png

Odkaz na komunikační chat. Upozorňujeme, že discord není využíván na hru ale pouze na pokec, domluvy her, aktuality, přihlašování se na akce a další záležitosti spojené s plynulým pohybem dějové linie na této RPG.

REGISTRACE 2-2.png

Registrační formulář je důležitou součástí hry. Slouží k přihlašování postav na tuto hru. Zde naleznete potřebné informace, které navádí, co je třeba zaslat. V případě nejasností se obraťte na admin tým nebo hráče.

FÓRUM 2-2.png

Fórum slouží pro hru. Pro neregistrované je uzamčeno. Dříve než se pokusíte registrovat na fórum, musíte mít schválenou postavu, se kterou můžete hrát. V opačném případě má admin tým právo účet na fóru smazat.

POČASÍ 2-2.png

Počátek září přinesl mnohé novinky, které otřásly základy temného města. Vyšetřování Jonathana Shareburga nabralo spádu a byla mu prokázána vina ve finančních machinacích, vydírání a dalších podvodech, které ho stály nejen 500 liber, ale taktéž vybudované jméno a čest. Nikdo na něm nenechal nit suchou a Increase Kelley, byť na nemocenském lůžku, si pochvaloval, že tomu Francouzovi vytřel zrak s Bohem na své straně. Další vyšetřování zabitých rodin přineslo nečekaný obrat, když bylo nalezeno doupě čarodějnice samotnou Amélií Kelley a jejím společníkem Silasem Ecclestone, nyní zajatým po velmi krvavém a jednostranném boji, při němž se povedlo zastupující salemské správkyni uprchnout a přinést důkazy před městskou radu. S okamžitou platností se začal formovat plán na lov prokleté ženštiny, která si dovolila obětovat tolik nevinných životů a ještě téhož večera bude podniknut nájezd, při kterém vymýtí nejen všechny oživlé mrtvoly, ale taktéž ji popraví jako důkaz praktikování smilstva s ďáblem.

Zákaz vycházení bude brzo ukončen a obyvatelé Salemu se pomalu chystají na každoroční oslavy v podobě vinobraní. Veselí spojené s vínem, dobrým jídlem, tancem a dalšími labužnickými požitky sponzorovanými z velké části nejen městem samotným ale také rodinou Kelley, vrací úsměv na rty.

Úplněk nastane dne 21/09/1691 v 20:33