ÚVODNÍ STRÁNK - text.png
ÚVODNÍ STRÁNK.png
DISCORD 2-2.png

Odkaz na komunikační chat. Upozorňujeme, že discord není využíván na hru ale pouze na pokec, domluvy her, aktuality, přihlašování se na akce a další záležitosti spojené s plynulým pohybem dějové linie na této RPG.

REGISTRACE 2-2.png

Registrační formulář je důležitou součástí hry. Slouží k přihlašování postav na tuto hru. Zde naleznete potřebné informace, které navádí, co je třeba zaslat. V případě nejasností se obraťte na admin tým nebo hráče.

FÓRUM 2-2.png

Fórum slouží pro hru. Pro neregistrované je uzamčeno. Dříve než se pokusíte registrovat na fórum, musíte mít schválenou postavu, se kterou můžete hrát. V opačném případě má admin tým právo účet na fóru smazat.

POČASÍ 2-2.png

Prosinec sebou do města přinesl první sněhový poprašek, který se každým dnem mění v hlubší závěje. Teplé dny má Salem zdárně za sebou a nyní se každý z obyvatel připravuje na dlouhou, krutou zimu, která si vybere daň na dětech a nejstarších v kolonii. Křesťané se tajně připravují na oslavy Vánoc zatímco puritáni si z kalendáře odškrtli Díkuvzdání. Na náměstí visí pravidelná vyhláška z pera správce města, že veřejné oslavy Vánoc jsou trestány nocí v žaláři a pokutou 5 šilinků. Mezi chudinou jsou nalezeny první oběti chladných nocí, jejich těla byla následně převezena na lesní hřbitov a pochována. V lese se zvyšuje počet pytláků a hrozí, že v období ledna se jejich počet ještě navýší.

Nadále probíhá vyšetřování ve srubu v lese, další informace nejsou známé. V lazaretu přibývá nemocných se zápalem plic, ošetřovatelek je málo. Madam Kelley přispěla štědrým darem v podobě jídla a menší částky peněz na pokrytí provozu lazaretu a sirotčince, našlo se i pár dalších, kteří se chopili jejího nápadu a rozhodli se pomoci bližním a méně movitým. Trhy jsou zavřené.

Úplněk nastane dne 19/12/1691 v 17:44